Realizace: 2010
Klient: Správa Krknošského národního parku