A jak to probíhalo? Nejprve jsme si pomocí naší Timeliny zavzpomínali na důležité milníky, chvíle a vtipné situace.  Prostě na vše, co nám nějakým způsobem z roku 2017 utkvělo v paměti. V druhé části to byla spíš FutureSpective, kde nám Ondra s Hansem představili jejich plány a vize na rok 2018! Naší akci doprovázelo skvělé občerstvení a nechyběl ani soudek piva! 

DSC_0127 DSC_0127 POVOLEN DOWNLOAD
DSC_0131 DSC_0131 POVOLEN DOWNLOAD
DSC_0140 DSC_0140 POVOLEN DOWNLOAD